Statistika

Celkový přehled

Hlídka v číslech

49

Počet dětí

12

Počet schůzek

3

Počet akcí

Účast na schůzkách

Účast v číslech

17.8 36.4%

Průměrná účast na schůzkách

7.5 15.3%

Průměrná účast na akcích

Účast na akcích