Statistika

Celkový přehled

Hlídka v číslech

44

Počet dětí

31

Počet schůzek

10

Počet akcí

Účast na schůzkách

Účast v číslech

12.6 28.7%

Průměrná účast na schůzkách

7.9 18%

Průměrná účast na akcích

Účast na akcích